Hyperemesis gravidarum – wikipedia nausea in the morning

Hyperemesis gravidarum (HG) is, in tegenstelling tot de ‘gewone’ zwangerschapsmisselijkheid die 60%-70% van de zwangeren ervaart, een ernstige zwangerschapsaandoening die gekenmerkt wordt door snel gewichtsverlies, ondervoeding en uitdroging als gevolg van niet aflatende misselijkheid en/of braken, met potentiële negatieve gevolgen voor de aankomende moeder en de feeling nausea in the morning pasgeborene(n). Indien niet tijdig en adequaat wordt ingegrepen, kan dit in het ergste geval sterfte van moeder en feeling nausea in the morning ongeboren kind tot gevolg hebben. In de westerse wereld is overlijden aan HG sinds 1955, dankzij verbeterde medische zorg, een grote zeldzaamheid geworden. [1]

Er is sprake van een geleidelijke overgang van de gewone, ‘goedaardige’ zwangerschapsmisselijkheid naar hyperemesis gravidarum. Doorgaans wordt de scheidslijn gelegd bij het punt waarop medisch feeling nausea in the morning ingrijpen zoals ziekenhuisopname nodig is. In deze vorm, die bij 0,3-2% van alle zwangere vrouwen met zwangerschapsmisselijkheid voorkomt [2] [3], duurt de aandoening de gehele zwangerschap tot aan de bevalling; in een lichtere vorm verdwijnen de klachten meestal in de feeling nausea in the morning loop van het eerste trimester.

De diagnose wordt meestal gesteld door het klachtenpatroon, het meten van het gewichtsverlies, het controleren van urine op ketonen en het beoordelen van feeling nausea in the morning de algehele conditie van de aanstaande moeder. De diagnose wordt gesteld per exclusionem, dat wil zeggen door andere mogelijke diagnosen uit te sluiten, zoals infecties, aandoeningen van het maag-darmstelsel, en metabole aandoeningen.

De aandoening kan ook psychologische gevolgen hebben. De patiënt kan last hebben van stemmingswisselingen, prikkelbaarheid en concentratieverlies. Ook kan het gebeuren dat de partner of anderen uit feeling nausea in the morning de naaste omgeving de klachten van de vrouw niet serieus feeling nausea in the morning nemen. Mogelijk wil de vrouw niet meer opnieuw zwanger worden omdat feeling nausea in the morning de aandoening in 95% tot 98% van de gevallen in dezelfde vorm terugkomt bij een volgende feeling nausea in the morning zwangerschap. [bron?] behandeling [ bewerken ]

Als de patiënt door het vele overgeven moeite heeft met feeling nausea in the morning het uitvoeren van haar dagelijkse activiteiten, wordt braakremmende medicatie voorgeschreven, zoals metoclopramide, ondansetron of emesafene. Gewoonlijk wordt het vochttekort gecompenseerd met een infuus. Daarnaast wordt vaak ook sondevoeding of medische drinkvoeding voorgeschreven. Tevens worden zo nodig tekorten aan vitamines en mineralen aangevuld. In uitzonderlijke gevallen wordt totale parenterale voeding gegeven.

Rond 21 maart 2018 heeft de universiteit van californie & los angeles (UCLA) een verband gevonden tussen een genetische variant van het growth feeling nausea in the morning and differentiation factor 15 protein (GDF15) en het insulin like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) gen en hyperemesis gravidarum in een andere studie werd bevestigd feeling nausea in the morning dat vrouwen met ernstige klachten van misselijkheid en braken een feeling nausea in the morning verhoogd serum (GDF15 hadden. Er is nog meer onderzoek nodig om het verband tussen feeling nausea in the morning GDF15 en hyperemesis gravidarum te bevestigen.

Er is geen oorzaak bekend van hyperemesis gravidarum. Wel is de ziekte gekoppeld aan een verhoogd niveau van feeling nausea in the morning humaan choriongonadotrofine (hcg). [4] er zijn meerdere theorieën, maar geen daarvan geeft een duidelijke verklaring van de klachten. Wel is uit onderzoek gebleken dat de aandoening wat vaker feeling nausea in the morning voorkomt bij vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn, die overgewicht hebben, die veel last van migraine hebben en ook bij condities feeling nausea in the morning die gepaard gaan met een hogere hcg concentratie in het feeling nausea in the morning bloed, zoals: meerlingzwangerschappen, mola-zwangerschappen of zwangerschappen met een vrucht met een chromosomale afwijking feeling nausea in the morning zoals een triploïdie. Opmerkelijk is dat de aandoening ook wat meer voor schijnt feeling nausea in the morning te komen als de vrucht vrouwelijk is. [5] de aandoening komt ook wat vaker in bepaalde families voor.

RELATED POSTS